Czechosłowacja nie istnieje.
Tam są:
Czech
Słowacja

Odpowiadać