Tsjecho-Slowakije bestaat niet.
Er zijn:
Tsjechisch
Slowakije

Reply